Home
26 January 2022 ( 22 views )
Advertisements

Transfer of Shares in a Cooperative Company

Anonim şirketlerde payların devredilebilirliği ilkesi vardır. Sermayenin paylara bölündüğü bu ortaklık türünde anonimlik kavramı kapsamında payların devri ilkesi uygulanır. Bu payların senete bağlı olup olmaması payların devrine engel teşkil etmez. Hisse devri mümkün olmakla birlikte, hisse sahipliğinin kazanılması için iki tür iktisap yöntemi vardır. Hisse sahipliği, orijinal satın alma veya devir yoluyla edinilebilir. Somut olayda anonim şirketin kurulduğu dikkate alındığında, söz konusu devir işleminin fiilen gerçekleştiği için devredilebilir bir devralma olduğu tespit edilebilir. 


Kural olarak devir işleminin gerçekleşmesi, sözleşmenin orantılılığı nedeniyle taraflar arasında bir hüküm ve sonuç doğurur. Burada iki farklı teori ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki birlik teorisidir. Bu teorinin mantığı hisselerin bölünmezliğidir. Öte yandan, bölme teorisi adı verilen başka bir teori var. Bu teoriye göre devir işleminde anonim şirket ortaklarının onayının olmaması durumunda ortaklığa ilişkin haklar devralana geçmez, ancak malvarlığı üzerindeki haklar üçüncü kişiye geçer. 

Bu iki farklı teori sonucunda şahsi kanaatim birlik teorisinin tercih edildiği yönündedir. Anonim şirketlerde pay sahiplerinin sahip oldukları sermaye payları ile sorumlu oldukları ve sermaye açısından ortaklığın menfaatlerinin dikkate alınması gerektiği değerlendirildiğinde, birlik teorisi kapsamında yapılan işlemin kabul edilebileceği kabul edilebilir. geçersizdir. Ortaklık esas sözleşmesinde belirtilen bu hüküm neticesinde, anonim şirket hissedarları tescilden imtina etme hakkına sahip olacaktır. 

Ancak nama yazılı payların devrinin ancak şirketin onayı ile mümkün olacağı kanunun ilgili maddesinde düzenlendiğinden, malvarlığı ve ortaklıklara ilişkin bu hakların devri geçersizdir.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

The Last Emperor Movie Review - Movie Details and Outline What is Justice - Legal Term Explanation Separation of Powers in Federal Republic of Germany 25 Incredible Ancient Libraries You Should Know About