Home
26 January 2022 ( 24 views )
Advertisements

Social Contract Theories, Hobbes, John Locke, Rousseau

Sosyal sözleşme teorileri, bireylerin olası müdahalelerden korunmak için birlikte hareket ettiklerini varsayan teorilerdir. Şiddet, aldatma ve daha pek çok tehdit gibi tehditleri, aralarında anlaştıklarını kabul ederek ortadan kaldırın.
Bu sözleşme yazılı bir metne dayanmaz ve toplumu oluşturan bireyler arasında kabul edilen edilgen bir etki olarak kabul edilir. Teori aynı zamanda iktidardakiler tarafından uyulması gereken kurallar üzerinde bir anlaşma işlevi görür.

Teorik örnekler:

Hobbes
Hobbes'a göre toplum sözleşmesi, egemenlik altında bütünlüğü koruyanlar tarafından girilen bir boyun eğme sözleşmesidir. Bu anlamda boyun eğme sözleşmesi, insanların birbirlerinin haklarına saygı duyması anlamına gelir. Ancak esas sözleşmenin bu anlamda kısıtlayıcı bir etkisi yoktur. Kural sınırlaması olmadığı için olası ihlaller için de yaptırım yoktur.

john Locke
John Locke'a göre sosyal sözleşme, halkın devletten korunmak için devlete yetkilendirilmesidir. Bu şekilde devletin egemenliği meşrulaştırılacak ve yönetimin oluşturabileceği tehditler varsa sınırlanabilecektir. Bu form hakimiyet sözleşmesi anlamına gelir.

Rousseau
Jean Jacques Rousseau'ya göre, toplum sözleşmesi egemenliğin kurulmasına hizmet eder. Bu arada, tahakküm haklı. Ancak Rousseau, sosyal sözleşmeyi sınırlayıcı bir faktör olarak görmez. Ona göre toplumsal sözleşmenin iktidarı meşrulaştırma işlevi yoktur.

Doğa durumu felsefi bir tartışma konusudur. Bu konu üzerinden insan haklarının meşruiyeti tartışılmaktadır. İnsanın büyük toplumların varlığından önceki durumu ana tartışma konusudur. Tartışmada bireylerin hakları değerlendirilmiş ve Hobbes, Rousseau ve Locke konuyla ilgili farklı teoriler sunmuştur. Hobbes'a göre doğa durumunda bahsedilebilecek tek hak kendini korumadır. Kıtlık ve insan doğası nedeniyle Hobbes bu durumu "herkesin herkese karşı savaşı" olarak tanımlar. Locke, savaş halinin sebebinin kendini korumaktan çok hakların korunması olduğunu ileri sürmüştür. Her insanın doğa durumunda zaten doğal hakları vardır. Özgürlük gibi haklar, mülkiyet ve can, bireylerin doğal halleri gereği sahip oldukları haklardır. Savaş halinin sebebi bu hakların korunması ile ilgilidir. İnsan doğası gereği iyi ve özgürdür.
Ancak doğa durumunda, doğal çevrenin olumsuzluklarından dolayı tek başına varlığını sürdüremez. "Rousseau"ya göre insan doğası gereği iyi ve özgürdür. Bu görüşe göre insan, özünde iyi olmakla birlikte, çevresel faktörlerin etkisi altında tek başına olma işlevine sahip değildir.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

Establishment of Joint Stock Company - Joint Stock Company According to Turkish Law What is the function of the judge and the public prosecutor in criminal proceedings in German Law? Different stages of the criminal process Disturbing Archaeological Discoveries That Keep Us Up At Night Pamper yourself by Home Manicure