Home
26 January 2022 ( 17 views )
Advertisements

Increasing the Basic Capital Details in Turkish Law

Sermaye önce taahhüt, sonra tasarruf olmak üzere 2 aşamada artırılır.

Olağan Sermaye Artışı TTK 456
Genel kurul sermayenin artırılmasına karar verir. Yeni artırılan sermaye de paylara bölünmüştür. Değişiklik metninde eski yeni hali yazılmıştır. Genel kurul, yeni payları kısa yoldan artırarak hem taahhüt meselesini hem de artırma kararını birlikte alır. Yeni payların kimlerde doğacağı genel kurul kararı ile belirlenir. Bu en yaygın olanıdır. Olağan sermaye artırımında genel kurul sadece sermaye artırımına karar verebilir, taahhüt konusunu çözümsüz bırakabilir. Bu kararın alınması halinde yönetim kurulu 15 gün içinde mevcut pay sahiplerine dönerek rüçhan haklarını kullanıp kullanmadıklarını sorar (önalım TTK md. 461). Rüçhan hakkı devredilebilir. Haklarının tamamını veya hiçbirini kullanamazlar. Dağıtımdan sonra kalan pay varsa, yönetim kurulu kalan payı alacak kişiyi bulmak zorundadır. Bunun için toplam 3 ay var. Sermaye artırımı, faiz için kaynak bulma yöntemidir. Yeni bir hissedar, bir yan kuruluş taahhüdü imzalayarak hisse satın alabilir. 3 ay içinde bu ticaret siciline tescil ile esas sermaye artırılır. Kayıt kurucudur. 3 ay içinde tescil alınmazsa genel kurul kararı geçersiz olur, yani hiç alınmamış gibi olur. Yeni bir hissedar, bir yan kuruluş taahhüdü imzalayarak hisse satın alabilir. 3 ay içinde bu ticaret siciline tescil ile esas sermaye artırılır. Kayıt kurucudur. 3 ay içinde tescil alınmazsa genel kurul kararı geçersiz olur, yani hiç alınmamış gibi olur. Yeni bir hissedar, bir yan kuruluş taahhüdü imzalayarak hisse satın alabilir. 3 ay içinde bu ticaret siciline tescil ile esas sermaye artırılır. Kayıt kurucudur. 3 ay içinde tescil alınmazsa genel kurul kararı geçersiz olur, yani hiç alınmamış gibi olur.

Taahhüt gereklidir. Bu yerine getirme kuruluşunda olduğu gibi, kalan ¼ peşinat 2 yıl içinde ödenecektir.
Nakit önümüzdeki ay ödenebilir, ardından asliye ticaret mahkemesine bir bilirkişi tayin edilir ve bu ay bu payın bedelinin karşılanacağına dair rapor alınır.
It is also possible to pay the price of the share by barter. It can be exchanged for debt. The board of directors shall declare that the receivable exists, is real and can be exchanged. Since there is no financial inflow to the company and an existing debt is written off, it is important to determine the reality of the debt. As for barter, the debt must be due, but in this case, the condition of being exchangeable in economic terms comes. The type of debt may be the same, but if its economic value is not as stated, it cannot be exchanged. eg: a receivable that has expired.

Increase from internal resources: After the resolution of the general assembly, the company can perform the capital charge. If internal source is available. It gives new shares to each of the existing shareholders, free of charge, to the extent of their shares. (gratis share)
First you need to have an internal resource. Internal means backups. Free reserves can be converted into capital. Reserves not designated for any purpose are considered free reserves. (workers' funds are not purposebuilt reserve free)

No matter what kind of increase TTK m.456 is,
If amounts that can be considered significant relative to the capital have not been paid, the capital cannot be increased. First, the entire existing capital will be collected, and then the new capital will be collected.

810% of existing capital is considered unimportant. The opinion of the teacher is wrong, the current capital series should be called the amounts that are not considered important compared to the future capital. (The legislator says to collect 37500 of the 0.000 TL, but I can make a capital of 1.000.000, this collection will be insignificant)


Registered Capital System TTK art. 460

The board of directors decides whether to increase the capital or not. The board of directors may decide on this based on a previous permission from the general assembly.

The general assembly convenes and sets an upper limit, and when the board of directors finds a financial resource, it can increase capital up to this limit. The steps applied are the same as for the ordinary capital increase.

Permission from the Ministry of Commerce is required.

Conditional Capital Increase TTK art. 463
The general assembly takes a decision and says that the capital of the company can be increased up to 100,000 TL over the bonds to be issued or debt instruments similar to bonds. Once this basis is established, the board of directors issues bonds or bondlike debt instruments with the permission of the general assembly. The board of directors may grant the right to buy or change over the bonds or debt instruments similar to bonds to be issued. If the holders of these purchase or replacement rights exercise these rights, the capital will increase automatically.

Bonds are divided into parts and tied to debt securities with the same conditions.

Bond issuance is subject to the permission of the capital market institution. The issuance prospectus is prepared and issued as such. This is necessary even when closed to the public.

Tahviller borçlanma senetleridir ve vadesi en az 1 yıl olanlara tahvil denir. 1 yıldan az bir finansman bonusu.

Değiştirme Hakkı: Alacaklıya vadesi geldiğinde faiz oranını alıp faizden vazgeçme ve karşılığında pay verme seçeneğidir. Alacağı faiziyle bırak, ben de payı veya alacağı faizi ile sana iade edeyim.

Satın Alma Hakkı: Alacaktan vazgeçilemez. Hisse senetleri vadesinde de talep edilebilir. Paydan dolayı borç olduğu için iki borç oluşur.

Bu tür tahviller ihraç edildiğinde, genel kurulda sermaye artırımına gerek kalmaksızın, kişilerin haklarını kullandıkları ölçüde sermaye kendiliğinden artar.

Bu yöntemde daha az faizle borç almak mümkündür.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

Get Glowing Skin With These Six Natural Oils 10 Gorgeous Women of the Past Whose Beauty Secrets Might Sound Weird Today What is the Majority Principle? How to Treat Acne with a Homemade Aspirin Mask