Home
26 January 2022 ( 13 views )
Advertisements

Decreasing the Core Capital TTK art. 473

Çekirdek sermaye iki şekilde azaltılabilir.
Kurucu Sermaye Azaltımı
İndirim sonucunda şirketten para çıkışı olmaktadır. Genel Kurul karar alarak sermayeyi azaltır ve kalan kısım pay sahiplerine herkesin payı oranında dağıtılır. Sermaye sahiplerine iade yapılmak isteniyorsa bunun yöntemi sermaye azaltımıdır.

Öz sermayenin ne kadar karlı olduğu kriteri nedeniyle yapılabilecek bir işlemdir, dolayısıyla bankaların kredi verirken ve finansal piyasalar şirketi değerlendirirken baktığı kriter budur. Daha az sermaye ile aynı geliri elde edebilen şirketler atıl sermayeye sahip olurlar ve özkaynak karlılıkları azalır.

Açıklayıcı Sermaye Azaltımı
Sermaye kaybını ortadan kaldırma yöntemidir. Sermaye kayıplarında temettü dağıtılamadığı için sermaye kaybı sermaye azaltımı ile elimine edilir. Zarar, sermaye azaltımı ile beyan edilir ve müteakip karlar da dağıtılabilir hale gelir.

Eşit muamele ilkesine uygun olarak en yaygın sermaye azaltımı yöntemi, payın nominal değerinin düşürülmesidir. Payın hali hazırda 1 kuruş olması durumunda bu mümkün değildir, pay ile itfa edilir, yani paylar imha edilir. İtfada da eşit muamele ilkesi gözetilmelidir, aksi takdirde mahkemede iptal edilecektir. Herkes payına göre itfa edilmelidir.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

20 Times Light and Shadows Took Art to Another Level 30 Things You Never Knew About Queen Elizabeth II The Oldest Surviving Buildings In The World Concept of Legal Sociology - Science that studies social behavior through experimental and theoretical studies