Home
26 January 2022 ( 39 views )
Advertisements

WHAT IS THE HISTORY? Brief Description of the Science of History

Tarih nedir? Bu soruyu cevaplamak için önce tarihin ne olmadığını tartışmalıyız. Herkes tarihin geçmişle ilgili olduğu konusunda hemfikir olsa da, iki nedenden dolayı tarih geçmişle aynı şey değildir. Birincisi, tarihsel olarak önemli insanlar ve olaylar bir anda meydana geldi ve bu açıklık artık elde edilemez. Olayla ilgili eseri yazan tarihçi ile geçmiş arasında bir boşluk vardır. Bu anlamda, tarih tamamen erişilebilir değildir. Diğer neden, tarihin biçimidir, geçmişin kendisinin biçimi olan sahip olduğumuz değişken katılımlardır. Yani kitaplarda, arkeolojik buluntularda, sözlü geleneklerde, armalarda tarih varken, geçmiş sadece yeryüzünde yaşanmıştır.

Öyleyse tarih geçmişle ilgiliyse ama geçmişte değilse tarih nedir? Bu soru, tarihsel bilgilerin kökenlerini ve tamamlayıcı parçalarını içerir. Tarihsel bilgiler çeşitli aracılar, diller ve fiziksel nesneler tarafından anlaşılabilir. Bununla birlikte, tarihin tek biçimi doğrudan anlatıyı anlamakla yönlendirilir. Tarih yazarının anlatımı ve sözlü gelenekler anlatım şeklindedir. Eski binalar, mezarlar ve kazılmış nesneler gibi fiziksel nesneler, yalnızca onları sorguladığımızda üretken bilgilerdir. Nesnenin adı nedir? İşlevi nedir? Sahibi kim? Tarihsel bilgi, seçme ve yeniden yapılandırma yoluyla oluşturulmalıdır, çünkü hafızası ve olayların netliği çökmüştür ve artık mevcut değildir. Bizim için,

Dolayısıyla tarih, kaçınılmaz olarak, kendi başına yeniden inşa edilen geçmiş değildir.
Hayden White, "Tarihsel Çoğulculuk" adlı bölümünde, iki tarih görüşünü karşılaştırır, bunlar temelde farklı yalanlardır ve burada tek bir gerçek vardır. Bunu tarihi yazılı eserlerden bilebiliriz. Hayden, M. Abrams ve Wayne Booth'u eleştirdikleri tarihsel olaylara ilişkin raporlarına göre, metamorfoz için, herhangi bir tarihsel temsil ve dil düşüncesi ve hayal gücü hesaba katılmış olmalıdır. Hayden burada, tek hakikati açıklama ve ifade olarak görmenin, onların hakikatlerini önyargılı hale getirdiğini iddia eder.

Tarihçiler, anlatılan gerçek hikayeye, tarihi olaya veya figüre nasıl bakılacağına, odak noktasının nerede olması gerektiğine, olayların nasıl birbirine bağlanması gerektiğine vb. karar vermelidir. Başka bir deyişle, tarihî yazılar bizim temel tarihi bilgi kaynaklarımızdır, tarihle ilgilidirler.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

12 Stunning Garments Re-created From Piles Of King Tut's 3,400-Year-Old Laundry VATICAN MUSEUM - Structures and Artifacts in the Complex Integrity of Administration Principle - Basic Explanations about the Principle City Halfeti That Stands Against Time