Home
26 January 2022 ( 14 views )
Advertisements

What is the function of the judge and the public prosecutor in criminal proceedings in German Law? Different stages of the criminal process

Yargıç
Ceza yargılamasında yargıcın rolü çok önemlidir. Hakim, iddianame sunulduktan sonra aktif olarak müdahil olur. İddianamenin dosyalanmasıyla birlikte keşif süreci ara aşamaya giriyor. Suçlamalar yapıldıktan sonra hakim, ana davanın açılıp açılmayacağına karar verir. Bir ana dava açıldığında, hakim esas davaya münhasıran başkanlık eder. Ceza yargılamasında hâkimin temel görevi, yargılama sırasında suçu aydınlatmak, adil ve objektif bir yargılama yapmaktır. Alman ceza hukukunda hâkimin bu ilkeler çerçevesinde hareket edebilmesi için kişisel ve fiilen bağımsız olması gerekir. Bu, yargıcın suça ilişkin nihai kararını verirken karar kaynağı olarak yalnızca hukuku kullandığı anlamına gelir. Değerlendirme ve sınavlarda kimseden etkilenmeden. Hâkimin bağımsızlığı ilkesi burada hukuki kesinlik sunmaktadır. Sonuç olarak, ceza davasında yargıç, ön duruşmalardan sonra suçlamaları değerlendirir ve davaya ilişkin olguların ana davalara girip girmeyeceğine karar verir. Daha sonra tüm delilleri değerlendirdikten sonra sanığın suçlu mu masum mu olduğuna karar verir. Bu sonuca göre beraat veya ceza söz konusudur.

Savcı
Savcı, ceza davalarında kovuşturmadan sorumlu temsilcidir. Savcılık, Alman ceza davalarında soruşturma ve kovuşturma makamıdır. Savcılık, işlevini mahkemeden bağımsız olarak yerine getiren bir yargı merciidir. Özel bir kovuşturma olabilir, ancak savcılık suç duyurusunda bulunarak mahkemede cezai işlem yapabilir. Bu nedenle savcılığın kovuşturma tekeli olarak adlandırılabilecek bir yetkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu tekele sahip olan savcılık, bu nedenle, tüm cezai fiilleri kovuşturmakla yükümlüdür. Bu durum kanunilik ilkesi olarak tanımlanmaktadır. Cumhuriyet savcısı, ceza gerektiren bir suçun varlığının somut belirtilerini öğrendiği anda, ön kovuşturma başlatmakla yükümlüdür. Bu görevinin bir sonucu olarak savcı tarafsız davranmalıdır. Bunun nedeni, soruşturmanın yeterli inkar edilemezlik standartlarını sağlayıp sağlamadığının tespiti ve davanın iddianame ile mahkeme önüne getirilip getirilemeyeceğine karar vermektir. Savcılığın görevi kovuşturma ve kovuşturma ile sınırlı değildir. Savcı beraat koşullarını araştırır ve değerlendirir. Böylece süreçte nesnel bir unsur olarak yer alır. Savcılık, görevlerini yerine getirmek için geniş kapsamlı yetkilere sahiptir. Cumhuriyet savcılığının tüm mercilerden bilgi isteme yetkisi vardır. Ancak, her türlü soruşturmayı kendisi yürütebilir. Cumhuriyet savcılığı bu fiilleri gerçekleştirmek için polisi görevlendirebilir. Ayrıca savcılığın yaptığı soruşturma işlemleri de var. (örneğin telekomünikasyonun veya barınmanın izlenmesi, tanıkların sorgulanması ve şüphelilerin geçici olarak tutuklanması) Savcı, iddianame sırasında kovuşturmayı temsil etmede rol oynar. Bu iddianame sırasında kendi uygulamaları ve açıklamaları ile gerçeklerin aydınlatılmasının tespitine katkı sağlamaktadır. Bu, adil bir yargılamanın yapılmasını garanti eder. Savcının cezai takibat sırasındaki diğer bir rolü, bir icra makamı olarak katılımıdır. Bir mahkeme kararına dayanılarak icraya başlanacağı zaman, başlatmaktan ve denetlemekten sorumlu kişi savcıdır. Bu nedenle cezaların infazından sorumlu olan Cumhuriyet savcısı, para cezası ve hapis gibi cezaları uygular.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

Natural Skin Firming Methods That Will Work For You 8 Simple Methods for Skincare at Home | Practical and Natural How Botox Works And Its Alternatives Key Features of Ancient Greek Democracy