Home
26 January 2022 ( 15 views )
Advertisements

What is Justice Legal Term Explanation

Adalet, doğal hukukun temelidir. Buna göre, hukukun geçerli olması için adalet gerekir. Bir kanunun kanun sayılabilmesi için adil olması gerekir. Yasal düzenlemelerin ve standartların geçerliliği buna göre belirlenir. Bu açıdan doğal hukuk, pozitif hukuku adil olup olmamasına göre değerlendirir. Sonuç olarak, hukuki pozitivizmin doğal hukuka tekabül etmesi nedeniyle daha doğru olduğu sonucuna varmaktadırlar. Özetle, doğal hukukun hakiki hukuk olduğu anlayışıyla, pozitif hukukun ancak doğal hukuka yakın olması halinde hakiki olabileceği ileri sürülmektedir. Bu açıdan bu teori hukuki pozitivizmi eleştirir. Doğal hukuk tarafından eleştirilen ana unsur adaletin tanımıdır. Doğal hukuka göre adalet anlayışı tarih boyunca çeşitlilik göstermiştir. İlk çağda doğaya uygun olanlar erdemli kabul edilir. Ortaçağ'da bu durum Tanrı'nın talimatlarına göre meşrulaştırıldı. Yeni çağda insan anlayışına uygun olan adil olarak kabul edilmektedir. Adalet tanımları değiştikçe hukuk pozitivizmi, adalet kavramının tanımlanamayan metafizik bir kavram olduğu gerekçesiyle bu durumu eleştirir. Pozitivist teorinin doğal hukuk teorisine yönelik temel eleştirisi, "haklı" ve "haksız"ı ayıran nesnel ve evrensel bir kriterin olmamasıdır. Sonuç olarak, hukuki adalet kavramının tespitinin fıkhın alanına girmediği ileri sürülmektedir. hukuki pozitivizm, adalet kavramının tanımlanamayan metafizik bir kavram olduğu gerekçesiyle bu durumu eleştirir. Pozitivist teorinin doğal hukuk teorisine yönelik temel eleştirisi, "haklı" ve "haksız"ı ayıran nesnel ve evrensel bir kriterin olmamasıdır. Sonuç olarak, hukuki adalet kavramının tespitinin fıkhın alanına girmediği ileri sürülmektedir. hukuki pozitivizm, adalet kavramının tanımlanamayan metafizik bir kavram olduğu gerekçesiyle bu durumu eleştirir. Pozitivist teorinin doğal hukuk teorisine yönelik temel eleştirisi, "haklı" ve "haksız"ı ayıran nesnel ve evrensel bir kriterin olmamasıdır. Sonuç olarak, hukuki adalet kavramının tespitinin fıkhın alanına girmediği ileri sürülmektedir.

Gustav Radbruch, doğal hukuk ile yasal pozitivizm arasındaki çatışmaya her iki taraftan da yaklaştı. Radbruch'a göre, kural ve yasalarla güvence altına alınan pozitif hukuk, içerik açısından adil olmasa bile önceliğe sahip olmalıdır. Bunun nedeni, adalete dayanılmaz bir şekilde aykırı olan haksız bir hakkın, doğal hukuka karşı etkisiz olmasıdır.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

Here Are Some Quick And Natural Beauty Tips For Tight Scheduled Moms What is the function of the judge and the public prosecutor in criminal proceedings in German Law? Different stages of the criminal process Hans Kelsen's Theory of Democracy Hair Care Tips For Girls With Curly Natural Hair!