Home
26 January 2022 ( 15 views )
Advertisements

What is an Annulment Action and the Appeals Process in German Law?

İptal Davası
İptal davası, davacının idari işlemin zarar gördüğü bir hakka dayanarak idari işlemin iptalini talep ettiği dava türüdür. Başarılı olursa, idari işlem, idare mahkemesinin kararına dayanarak iptal edilir. Taahhüt davası, reddedilen veya ihmal edilen bir idari işlemin düzenlenmesine dayanarak davacının makamın kınamasını istediği bir dava türüdür. Borç davası ile davacı, menfaatine uygun bir idari işlemin yapılmasını istemektedir. Bu iki dava türünde kabul edilebilirlik bakımından benzerlikler bulunmaktadır. Örneğin, fesih davası ve borç davası açılmasından önce, ön işlemlerin başarısız olması gerekir. İptal davasının en dikkat çekici özelliği, mahkemece verilen hükmün şekillendirici etkisinin olmasıdır. İdare tarafından ek bir uygulama gerekli değildir. İdari işlem hukuka aykırı ise ve bunun sonucunda davacının haklarından biri ihlal edilmişse, iptal davası haklıdır. Öte yandan, idari işlemin reddedilmesi veya ihmal edilmesinin hukuka aykırı olması ve dolayısıyla davacının haklarını ihlal etmesi durumunda borç davası haklıdır. İdari bir işlem sonucunda bir ihlal durumunda, kişi yasal itiraz yolunu seçmelidir. Ancak kanuna aykırılık varsa ve herhangi bir idari işlem yapılmamışsa yapılacak işlem sorumluluk davası seçimidir. İdare tarafından ek bir uygulama gerekli değildir. İdari işlem hukuka aykırı ise ve bunun sonucunda davacının haklarından biri ihlal edilmişse, iptal davası haklıdır. Öte yandan, idari işlemin reddedilmesi veya ihmal edilmesinin hukuka aykırı olması ve dolayısıyla davacının haklarını ihlal etmesi durumunda borç davası haklıdır. İdari bir işlem sonucunda bir ihlal durumunda, kişi yasal itiraz yolunu seçmelidir. Ancak kanuna aykırılık varsa ve herhangi bir idari işlem yapılmamışsa yapılacak işlem sorumluluk davası seçimidir. İdare tarafından ek bir uygulama gerekli değildir. İdari işlem hukuka aykırı ise ve bunun sonucunda davacının haklarından biri ihlal edilmişse, iptal davası haklıdır. Öte yandan, idari işlemin reddedilmesi veya ihmal edilmesi hukuka ve dolayısıyla davacının haklarını ihlal ediyorsa, borç davası haklıdır. İdari bir işlem sonucunda bir ihlal durumunda, kişi yasal itiraz yolunu seçmelidir. Ancak kanuna aykırılık varsa ve herhangi bir idari işlem yapılmamışsa yapılacak işlem sorumluluk davası seçimidir. İdari işlemin reddedilmesi veya ihmal edilmesi yasayı ihlal ediyorsa ve dolayısıyla davacının haklarını ihlal ediyorsa, bir yükümlülük eylemi haklıdır. İdari bir işlem sonucunda bir ihlal durumunda, kişi yasal itiraz yolunu seçmelidir. Ancak kanuna aykırılık varsa ve herhangi bir idari işlem yapılmamışsa yapılacak işlem sorumluluk davası seçimidir. İdari işlemin reddedilmesi veya ihmal edilmesi yasayı ihlal ediyorsa ve dolayısıyla davacının haklarını ihlal ediyorsa, bir yükümlülük eylemi haklıdır. İdari bir işlem sonucunda bir ihlal durumunda, kişi yasal itiraz yolunu seçmelidir. Ancak kanuna aykırılık varsa ve herhangi bir idari işlem yapılmamışsa yapılacak işlem sorumluluk davası seçimidir.

İtiraz Süreci
Temyiz süreci, mahkemede dava açılmadan önce idarenin kapsamlı bir inceleme yaparak idari işlemi incelemesine olanak tanır. Diğer bir amaç ise, her türlü kamu hukuku uyuşmazlığının yargısal çözümünden doğabilecek mahkemelerin yükünün önüne geçmektir. Bu, uyuşmazlığın bir ön soruşturma yoluyla çözülüp çözülemeyeceğini inceleyerek sağlanır. Bu ön prosedür, daha düşük maliyetler ve daha hızlı başarı ile ek bir alternatif sağlar. Anlamı ve amacı idare tarafından öz denetim, idare mahkemelerinin kaçırılması ve diğer hukuki koruma seçenekleri olarak sıralanabilir.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

How to Fix Dry Mascara? 4 Easy and Effective Methods How to Treat Acne with a Homemade Aspirin Mask Göbeklitepe: The City That Changed History Travel Tips - Important information for those who love to travel