Home
26 January 2022 ( 33 views )
Advertisements

SELJUK EMPIRE | A Turkish dynasty from the ''Kınık Tribe'' of the Oghuzs

Selçuklular, Ortadoğu'da devletler kuran ve 300 yıl hüküm süren Oğuzların Kınık boyundan bir Türk hanedanıdır. Adını hanedanın kurucusu Selçuk Bey'den almaktadır. Bozkırda nehirleri geçmek göçebe Türkler için büyük önem taşıyordu. Oğuzname'de salı keşfeden kişi, boyun önemli bir atası olarak kabul edilir. Selçukluların kurduğu devletlerin ilki Büyük Selçuklu Devletidir. Bu devlet daha sonra Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Irak Selçukluları olmak üzere beş devlete bölünmüştür.


Türklerin tarih boyunca kurdukları en önemli devletlerden biri Büyük Selçuklu Devleti'dir. Selçuklular, 24 Oğuz boyundan biri olan Kınık boyuna bağlıdır. 10. yüzyılda Oğuzlar, Siri Derya (Seyhun) ile Hazar Denizi'nin doğusu ile Aral Gölü arasındaki bölgede yaşarken, Kınık boyu da onların arasında Siri Derya suyunun ağzına yakın bir yerde yaşıyordu. 10. yüzyılın başlarında Oğuz Yabgu Devleti, "Yabgu" unvanını taşıyan bir hükümdar tarafından yönetiliyordu. Selçuklu ailesinin atası olan TemirYalıg (demir yaylı) lakaplı Dukak'ın (veya Dokak) Müslüman olduğuna dair de bir rivayet vardır.

Selçuklu Devleti Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı'dan sonra en büyük başarı bu dönemde elde edilmiştir. Tabii ki en önemli konu Asya kıtasının terk edilmesi ve bunun yeni toprak arayışlarına etkisi.

Selçukluların bir diğer önemli özelliği ise kendisinden sonra büyük başarılara imza atacak olan Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun temellerini atmış olmalarıdır. Türkler Anadolu topraklarına Selçuklular döneminde girmiştir. Daha sonra birçok beylik kurulmuş ve Türklerin Avrupa ile tanışması bu döneme rastlar. Selçukluların dağılmasıyla kurulan beyliklerden biri olan "Osmanoğulları", sınırlarını hızla genişletmiş ve Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında geniş topraklara hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu dönemdeki başarısının önemli bir nedeni, feodal yapının zayıflaması, Avrupa devletlerinin zayıflaması ve beylikler arası çatışmaların artmasıydı.

Recommended Videos

Advertisements

You may also like

Cyberpunk 2077 1.06 Patch Released | 3 Important Changes Integrity of Administration Principle - Basic Explanations about the Principle SELJUK EMPIRE | A Turkish dynasty from the ''Kınık Tribe'' of the Oghuzs Gladiator Movie Review - In-Depth Review